Rodičovská dovolená u nás a u sousedů

V České republice si mohou ženy, ale i muži, přijít na opravdu velice dobrou rodičovskou dovolenou, která je oproti sousedním státům velice nadstandardní a štědře pojatá.

V tuzemsku je běžné, že rodičovská dovolená trvá od dvou do čtyř let, během kterých může matka anebo otec vyčerpat 220 tisíc korun. Tato částka chodí na účet v měsíčních intervalech. Pokud budete trávit čas s dítětem v délce tří let, dostanete každý měsíc 6 111 korun, maximální částka je 11 500 korun.

Slovensko

Soused, se kterým máme kromě společné historie i podobnou řeč, má systém podobný tomu našemu. Mateřská dovolená je dlouhá 28 týdnů a rodičovská pak dva až čtyři roky. Rodičovský příspěvek je poskytován do tří let věku dítěte. Základní výměra je 190 eur.

Rakousko

Mateřská dovolená trvá až 16 týdnů a žena bere plnou výši svého předchozího platu. Rodičovská dovolená je dlouhá dva roky a rodiče si mohou vybrat z pěti různých možností. pokud se o dítě stará muž, získá k dobru několik týdnů navíc.

Německo

Ve Spolkové republice Německo je mateřská dlouhá 14 týdnů, během této doby pobírají německé ženy svůj předchozí plat. Do 14 měsíce věku dítěte pobírají 67 procent původního platu. Jakmile je dítěti alespoň rok, může jít do školky, na kterou má nárok.

Polsko

Polka na mateřské dovolené získá až 100 procent svého původního platu či příjmu a to po dobu 20 týdnů. Rodičovskou dovolenou je možné čerpat do dvou let věku dítěte.

Další modely rodičovské a mateřské

Ve světe jsou i další modely, mezi které patří například anglosaský, francouzský, jihoevropský či skandinávský model. Například ve Spojených státech amerických dostávají ženy velice omezenou mateřskou a rodičovskou podporu. Matky mají zákoníkem práce stanovenou ochrannou dobu, po kterou jim zaměstnavatel může držet místo a to 12 měsíců.