Prekariát jako nová nebezpečná společenská třída

Prekariát označuje novou společenskou třídu. Jde o lidi, kteří mají nízké a současně nepravidelné příjmy. V populaci jich může být až 15 procent.

Před časem si nechala britská veřejnoprávní televizní stanice BBC zhotovit průzkum na téma rozdělení společnosti podle sociálních tříd. Celkem bylo zkoumáno 160 tisíc osob z celé Velké Británie. Výsledkem průzkumu je, že britská společnost se už nedá dělit na elitu, střední a dělnickou třídu. Přibyly další čtyři skupiny obyvatel, které vykazují znaky sociální třídy. Mezi nové třídy patří prekariát.

Prekariát tvoří lidé jak s nízkým, tak i s vysokým vzděláním. Společným jmenovatelem je neexistence budoucnosti zejména z hlediska pravidelného příjmu. Zdroj: investia.cz

Prekariát jako nebezpečná třída

Podle knihy „Prekariát: Nová nebezpečná třída“ (The Precariat: The New Dangerous Class) britského ekonoma Guye Standinga lze tuto třídu rozdělit do tří částí – lumpenproletariát, indignados a starší lidé s pracovní zkušeností.

Příslušníci lumpenproletariátu jsou mladí lidé, kteří dosáhli nižšího vzdělání a zároveň mají sklony k násilí. Valná část z nich mají zkušenost s trestnými činy. Někteří již byli i ve vězení.

Indignados označuje mladé lidi, vesměs absolventy vysokých škol, kteří nemohou sehnat zaměstnání. Jde o španělský pojem, který znamená pobouřený.

Starší lidé s pracovní zkušeností jsou takoví lidé, kteří přišli o zaměstnání v důsledku hospodářské krize. Ztrátu pracovního místa a sociálního statusu vyčítají etnickým menšinám a cizincům. Mají největší sklony k extrémistickému chování.

Ve Velké Británii se do prekariátu řadí zhruba 15 procent britské populace, což je zhruba 9,5 milionu lidí. Podle stejné úvahy by v tuzemsku bylo zhruba 1,5 milionu příslušníků této nové a nepříliš lichotivé společenské třídy.